1.4.5 Režimy (MODES)

Tlačítko MODES umožňuje pilotovi nastavit MFD pro každý Hlavní režim. To se provede takto

  1. Zvol si hlavní režim z první rozbalovací nabídky, potom zvol které MFD budeš konfigurovat. MFD1 je levé MFD a MFD2 je pravé. MFD 3 a 4 jsou použity v pohledu „1“ (HUD view only) se čtyřmi MFD na obrazovce a můžou být použity v kokpitech jiných letadel než F-16. Jestliže zřídka používáš pohled „1“, je dokonce doporučeno nenastavovat MFD3 a 4.
  2. Jak je vidět na obrázku, pro každou MFD stránku můžeš zvolit Primární, Sekundární a Terciální stránky pro každý hlavní režim a MFD. Většina zkratek se sama vysvětluje. MfdOff je nenastavená MFD a ve hře se pak jeví jako BLANK MFD. (neboli prázdné, musíš si sám přes OSB tlačítka nastavit MFD).
  3. Zvol si jiný hlavní režim a vrať se k MFD1 (nebo můžeš nechat na MFD2, na tom nezáleží - jen se ujisti, že si pamatuješ nastavení MFD1) a opakuj tento postup.
  4. Takto si nastav postupně pro všechny hlavní režimy podle svých požadavků. Jakmile je vše hotovo, stiskni tlačítko „SAVE“.