3.13.2 A-A model

Letadla jsou také vybaveny TACAN vysílači jako v reálu. Záleží na typu letadla, zda jen informace o vzdálenosti nebo obě informace o vzdálenosti a směru budou odeslané. Ve Falconu, jen KC-10 poskytují obě informace a ostatní letadla (včetně F-16) jsou schopné odeslat jen informaci o vzdálenosti.

 

A-A TACAN je trochu komplikovanější než A-G. Mezi dvěma letadly musí být rozdíl 63 kanálů. Tak či tak, maximum povolených kanálů je 126. To znamená, pokud chceš naladit jiné letadlo, které má nastaven kanál 11, musíš zadat kanál: 11+63=74. Jestliže jiné letadlo má nastaven kanál 80, budeš muset nastavit kanál: 80-63=17. Nemůžeš nastavit 80+63=144Y, protože ti překročí limit 126. V A-A režimu, skupina může být X nebo Y, ale musí být režim nastaven na T/R AA.

 

Když jsou dvě letadla spojené A-A tacanem, DME informace se objeví v DME okně u přístroje HSI a ve spodním pravém rohu DED, jestliže signál A-A TACAN je platný. Ručička směru na HSI (nastaveno TCN) se bude otáčet v 30°/sekundu, nejsou-li přijaté polatné informace, nebo bude mířit směrem k vysílači, přijímá-li informace o směru (jen u KC-10).

 

Navíc, bez ohledu na výběr režimu HSI, jestliže nastavíš TACAN do režimu T/R AA, CNI stránka DED bude zobrazovat DME k letounu, tvůj TACAN je uzamknutý na něj, pokud nějaký existuje (buď jako XX.X, pokud je vzdálenost menší než 100nm nebo XXX mil pokud je větší). Jestliže vidíš místo toho „---„ , pak jsi vybral kanál, který nemá žádné partnerské letadlo k uzamknutí.

 

Lidé můžou vybrat jakýkoliv TACAN kanál a jakoukoliv skupinu pro A-A TACAN. Jestliže je více než jeden přijímač propojen, pak jen jedna nejbližší informace se bude zobrazovat.

 

Pojďme si prohlednou následující příklad: Let v trojici s #2 ve formaci "Flights Wing"na křídle, a s #3 ve formaci "Spread". Let na křídle je vizuální formace a pilot #2 opravdu nepotřebuje A-A TACAN. Pilot #3 v "Spread" by mohl použít A-A TACAN, obzvláště v simulovaném prostředí, kde posouzení vzdálenosti na ploché obrazovce by mohl být problém. Lídr nastaví A-A TACAN na 10Y a odesílá tuto informaci svým členům letu. Jestliže #2 a #3 nastaví svůj TACAN na 10+63=73Y, oba dostanou vzdálenost od svého lídra, ale lídr dostane jen vzdálenost od nejblíže kontaktovaného letadla. Samozřejmě, to je #2, zde vedoucí nemusí znát vzdálenost od svého přímého wingmana. Aby se tomu zabránilo, lídr a lídr elementu (#3) můžou být společně propojeni a wingmen se může napojit také na jiný TACAN. Tak může být jeden kanál přeladěn nebo dokonce lépe na jiné skupině, ale na stejném kanále: Lídr letu (#1) na 10Y, lídr elementu (#3) na 73Y. Wingman #2 na 73X a wingman #4 na 10X. Tímto způsobem jsou lídři společně napojeni a wingmeni jsou společně napojeni také, ale jednoduchou změnou skupiny A-A TACAN (X,Y), se můžou rychle napojit na své lídry.

 

Jestliže lidé můžou vybrat jakýkoliv kanála a skupinu, AI letouny (plecháči neboli umělá inteligence) používají pevně nastavené TACAN kanály a všechny v Y skupině. Při prvním letu je TACAN u AI nastaven na 12, 22, 75 a 85Y. Další AI let má stejnou strukturu, ale jen se přičte o jeden kanál výše: 12, 23, 76 a 85Y. A BMS kód může podporovat až pět letů AI a tímto systémem. To znamemá, že můžeš vždy najít letadlo ovládané AI v prvních pěti letech.

 

Tanker také pracuje s pevným TACANem. Prvnímu tankeru v TE je přidělen kanál 92Y. To je „logicky“ většina tankerů používající tento kanál (přesto většina, všech tankovacích tras ve Spojených státech má přidělený TACAN kanál), protože protější kanál lze snadno najít 92-63=29Y – číslice jsou jednoduše v tomto případě přehozené. Pokud je v TE více než jeden tanker, pak další standard je 126Y, pak 125Y. Aby se připojili, piloti budou muset nastavit 63Y, 62Y atd. Můžeš vždy požádat AWACS (pokud je k dispozici) o kanál tankeru, ale měj na paměti, že operátor v AWACSu vždy sdělí kanál, který musíš zadat do svého zařízení, aby ses mohl s tankerem spojit.

 

Nakonec si všimni, že můžeš ovládat nastavení TACANu na horním ovládacím panelu (ICP / DED), a ovládat tuto činnost TACANu, pokud je na panelu AUX COMM spínač CNI v „UFC“. Pokud místo toho je CNI přepínač v poloze „BACK UP“, pak nastavení TACANu na panelu AUX COMM se bude používat pro TACAN funkci. Toto se může hodit, pokud chceš rychle přepnout mezi dvěma zámky u dvou samostatných letadel. Bez ohledu na to, máme k dispozici jen jedene TACAN stanici.