3.8.1 HARM Režimy

AGM-88 HARM nyní může fungovat s používáním předcházejícího kódování HTS (pro HTS přispůsobené F-16ky) nebo přes HARM WPN stránky pro HTS nebo ne – HTS přispůsobený letoun. Dva režimy jsou dostupné pro činnost: Position Known (POS) a HARM As a Sensor (HAS). Třetí režim, Data link (DL) není zatím zahrnut (v této době).

POS režim: V POS režimu, poloha letounu a poloha cíle jsou vložené do HARMu. Po vystřelení, raketa letí do prostoru ohlášené pozice vysílače a potom aktivuje svoji hlavici k hledání hrozby. POS režim má dostupné 3 letové profily:

  1. Equation of Motion (EOM): Poskytuje konkrétní hrozbu určenou mimo osu s úzkýmu FOV, když je aktivovaná hlavice.
  2. Range Unknown (RUK): Poskytuje konkrétní hrozbu určenou mimo osu s širokýmu FOV. Používá se, když odvaha cíle je malá. (Degraduje stav EOM)
  3. Pre-briefed (PB): Poskytuje určitou polohu, na osách s širokým FOV. PB je používán pro odpal na velké vzdálenosti s velkou jistotou polohy cíle.

 

Ovládání na HOTASu:

  • Možnosti kurzoru – přepíná mezi POS a HAS režimy.
  • TMS Right – vybere první platnou hrozbu, a při druhém stisknutí pravého TMS přejde na další hrozbu.
  • TMS Left – Přepíná mazi hrozbami z tabulky.
  • Pinky tlačítko – POS režim přepíná mezi POS letovými profily; HAS režim přepímá FOV.
  • TMS Down– Zruší volbu aktuálně vybrané hrozby.

              

                             Rozmístění režimů                                                  HUD symbolikaf

        

                           HAS režim                                                         HAS režim – ALIC video po Hand off

  

                                                     HARM letový profil pro POS režim

 

Zde máme 3 známé pozice (POS) letových profilů: EOM, PB a RUK (Target of Opportunity – TOO). Každý režim ovládá, ve kterém bodě raketa bude aktivovat svoji vyhledávací hlavici a jaký bude FOV hlavice. Nejpřešnější režim je EOM. Ten bude aktivovat hlavice v 5NM od přiděleného steerpointu s 40 stupňovým FOV. Tento režim by měl být používán jen, když poloha radaru je přesně známá – tz. pozice radaru je umístena v steerpointu.

V PB režimu, hlavice se bude aktivovat 15 NM od přiděleného steerpointu s 120 stupňovým FOV. Tento režim by měl být používán, když pozice radaru je relativně blízko u steerpointu. V posledním režimu RUK, hlavice je aktivována ihned po odpálení s 120 stupňovým FOV. Tento režim je používán pro vlastní obranu jeho rozsah není úplně známý. 

V HAS režimu, pilot používá vyhledávací hlavici HARMu k zjištění hrozby. Objevené hrozby jsou zobrazené z leva do prava ve stavovém oknu objevených hrozeb (Detected Threat Status Box – DTSB). Pilot používá kurzoru k umožnění posunu kurzu a označení / předání hrozby HARMu. Potom je hrozba předaná do rakety, změny displeje zobrazí zaměření rakety a video hrozbu odpovídajícím změnám sklonu, náklonu a kurzu letadla. „RDY“ je zobrazeno potom co je předání  kompletní.

Operační poznámky: Vyhledávací režim HAS bude používat aktuálně vybraný seznam hrozeb k zjištění ohrožení. Hrozby aktuálního seznamu se objeví na levé straně MFD (vedle každého OSB). HAS hodiny nyní budou ovlivněny od všech hrozeb a nejen jednu objevenou (simulující reálný systém odložení pro rozdělení všech radarových vysílačů). Vyhledávací režim HAS nezobrazí více než 10 hrozeb. Stránka vyhledávacího filtru (OSB#4 na vyhledávací stránce) bude zobrazovat aktuální soupis hrozeb na levé steně. Kliknutím na odpovídající OSB hrozby bude vybrána / odebrána tato hrozba z jeho nalezení a resetuje HAS stopky a kurz ovlivňující čas vyhledávání. HAS FOV (OSB#3 ve vyhledávací stránce) bude nyní přepínat přes všechny režimy – Wide (standard), Center, Left a Right. Vybraný FOV bude nutit HARM k společnému nalezení hrozby. „Wide“ bude hledat v určitém dosahu (závislí na výšce) ve všech směrech, „Center“ bude hledat v polovině tohoto rozsahu, „Left“ a „Right“ budou hledat jen na levé / pravé straně. Kdykoliv když FOV je změněn, tak Harm stopky budou resetovány a všechny hrozby budou smazány (máme nové vyhledávací parametry). Čas k předání zabere 5 sekund a bude nyní ovlivňovat sledování rakety. Výstřelená raketa před přidělením hrozby pravděpodobně mine, tak počkej na zobratení textu „RDY“ po předání hrozby. Stránka předání HAS bude zobrazovat 4 hrozby stejného typu jako předaná hrozba.