3.4.5 Orientace polohy podle oblouku

Uvědomit si polohy při DGFT na HUDu je možné s pomocí Attitude Awareness Arc (AAA) a Ghost Horizon Lins (GHL). Tato orientace polohy při obratu poskytuje celkový obraz sklonu a náklonu, tedy polohy ve formě oblouku. Náklon je poskytován úhlem imaginární linky přes konec oblouku ve vztahu k HUDu. Při letu v úrovni křídel tato oblouková mezera směrem k vrcholu HUDu, při obráceném letu, oblouková mezera je směrem k spodní části HUDu a ukazuje svislou polohu. Tento oblouk představuje zem. Polohový oblouk není přizpůsoben pro vítr a letecké vybočení a je při náklonu stabilizován na střed HUDu Total Field Of View (TFOV). Zakřivení oblouku představuje směr k zemi, a imaginární linka spojující konce oblouku představuje linku rovnooběčnou s horizontem. V hladině letu oblouk tvoří půlkruh. Jak letoun zvyšuje sklon směrem nahoru, délka obloku se snižuje. Jak je čumák letoun pod horizontem, délka oblouku se bude zvětšovat. Oblouk má největší délku v 87 stupních s čumákem nahoře a nejmenší délku v 87 stupních s čumákem mířící k zemi. GHL se objeví, když letadlo překročí +/- 10 stupňů sklonu k zvýšení orientace spolu s Attitude Awareness Arc.