3.1.1 Stránka "Steerpoint"

 

Kliknutím na „4“ v ICP panelu vstoupíme na Steerpoint stránku (STPT) v DEDu. Hvězdičky vstupních dat budou zpočátku v horním řádku, jak je zobrazeno výše. Pilot může stisknout číslici (4 a Enter) k výběru jiného steerpointu jako aktuálního steerpointu. Všechny naváděcí pomůcky budou aktualizovány k této  nové volbě (STPT 4 v tomto případě). Pilot může posunout hvězdičky dolů přepínačem „Data Control Switch“ (DCS), na každý jednotlivý řádek stránky a udělat úpravy dle vlastních požadavků – zeměpisná šířka/ délka, výška a čas příletu (TOS). Všimni si, že při úpravě zeměpisné šířky/délky, uvidí pilot okamžité změny na svých naváděcích pomůckách (pulec, diamant STPT, ETE / ETA, poloha / vzdálenost, atd.) v HUDu a MFD displejích pokud je úprava provedena na vybraném steerpointu. Výška může být upravena také, ale ta nefunguje jako u skutečného letadla. V reálném letadle, výška steerpoitu je výška MSL. Ve světě Falcon 4, tato úroveň výšky je MSL, která byla letadlu určena, a poletí k tomuto steerpointu, tak jak určil generátor letového plánu kampaně / TE. Pilot může také přepnout na automatické sledování steerpointu, kdy "AUTO" je zapnuto a vypnuto je "MAN", přepnutím vpravo na přepínači SEQ v DED stránce steerpointu. Při automatickém sledováním steerpointů, systém automaticky přepne na další vyšší steerpoint, když se letadlo přiblíží na 2 míle k aktuálnímu steerpointu a nastaví se nová vzdálenost. Automatické sledování steerpointů je signalizováno na CNI stránce písmenem „A“, zobrazeno je vedle vybraného steerpointu. Pokud jsi v ručním ovládání, nic není zobrazeno.