3.1.4 Stránka "Time" (hodiny)

 

Stránka TIME v DEDu obsahuje systémový čas, čas HACK, čas DELTA nad steerpointy a měsíc/den/rok. HACK hodiny můžou být spuštěny nebo zastaveny požitím INC/DEC tlačítka . Hodnota DELTA TOS umožňuje nastavit všechny cílové časy TOS s použitím jednoho zadání a tak přizpůsobit změny času startu nebo srazu. Přesuň se dolů na řádek DELTA TOS, zadej čas delta k libovolnému steerpointu. V případě nutnosti, stiskni klávesu „0“ před zadáním času k nastavení záporných hodnot. Stiskni „ENTR“ pro použítí času DELTA TOS u všech časů TOS.