3.1.5 "MARK" body

 

Režim MARK bude přepínat přes 4 stávající režimy v tomto pořadí: HUD, TGP, OFLY, FCR.

Při vstupu do DED MARK stránky (tlačítko „7“ na ICP), bude MARK režim automaticky nastaven podle hlavního režimu a stavů příslušných senzorů.

  • Jestliže systém je v NAV nebo AG hlavním režimu, FCR je v AG režimu (ne AGR), FCR je SOI a FCR něco označuje, MARK režim bude automaticky nastaven na FCR. Při vstupu do MARK stránky v tomto stavu, FCR MARKPOINT bude automaticky zaznamenán.
  • Jestliže systém je v NAV nebo AG hlavním režimu, TGP je v AG režimu, TGP není v SOI a zem je stabilizovaná. MARK režim bude automaticky nastaven na TGP. Když vstoupíš do MARK stránky v tomto stavu, TGP MARKPOINT bude automaticky zaznamenán.
  • Jestliže systém je v NAV nebo AG hlavním režimu a podmínky nejsou dostatečné k nastavení FCR nebo TGP režimů, MARK režim bude automaticky nastaven na HUD.
  • Jestliže systém je v AA hlavním réžimu, MARK režim bude automaticky nastaven na OFLY. Při vstupu do MARK stránky v tomto stavu, OFLY MARKPOINT bude automaticky zaznamenán.

 

Funkce MARK HUD: Když je systém nastaven na NAV nebo AG hlavní režim a MARK režim je nastaven na HUD, HMC (pomůcka HUD MARK) bude zobrazena v HUDu. HMC je 12mr kruh a 1mr zaměřovací bod uvnitř tohoto kruhu. Zde jsou dva stavy pro MARK HUD režim, před označením a po označení. V před vyznačený HMC režimu bude zobrazen na FPM. Tato značka pak může být přesunuta do požadované pozice, a TMS-Forward stabilizuje zem. V tomto stupni aktuální pozice MARK může být jemně doladěn s použitím kurzoru, pak druhý stisk TMS-Forward označí tento bod.

 

Když je tato značka stabilizována na zemi, TMS-AFT může tuto stabilizaci zrušit, a vrátit režim do stavu před označení a HMC bude znovu umístěn na FPM. Všimni si, že jestliže se pokoušíš o stabilizaci země nebo MARK s TMS-Forward, když tato značka není na zemi, nic se nestane.

 

Jestliže nastavení sekvenčního tlačítka (SEQ) ICP a MAKR režimu, které neodpovídá aktuálnímu systému a stavům senzorů (například nastavení FCR režimu, když systém je v hlavním režimu AA) a pokus se o značku, OFLY MARKPIONT bude zaznamenán.

 

DŮLEŽITÉ: ICP tlačítko ENTER se nepoužívá, jestliže je nastaven MARKPOINT. Místo toho se používá TMS-Forward (ve všech režimech).

 

Když jsi v DED stránce, MARKPOINT je platný aktuální MARKPOINT (má data polohy), pak tlačítko M-SEL (ICP 0) se použije k nastavení MARKPOINTu jako aktuální aktivní steerpoint.

 

Když jsi v DED stránce MARKPOINT a je stisknuté jedno z ICP tlačítek 1-9, režim MARK bude změněn (stejně tak jako s použitím sekvenčního tlačítka).

 

Úplně stejně jako jiný steerpoint, uložený MARK point může být odeslán jinému letadlu přes IDM.