3.3.12 VHF radiokomunikace

VHF rádio zajišťuje obousměrnou hlasovou komunikaci v pásmu FM (30.000 až 87.975 MHz) a AM pásmu (116.000 až 151.975 MHz). Opět, FM režim není funkční, stejně tak jako rozsah 108.000-115.975 MHZ. VHF vysílání se zahájí stisknutím a přidržením přepínače COMM na plynovce dopředu. Toto způsobí, že se rozsvítí VHF zkratka, na stránkách CNI a COM 1 na DED displeji, signalizuje připojení mikrofonu, rádio je aktivní. Žádná podobná signalizace se nazobrazí, když je přijímáno VHF vysílání z jiného VHF rádia.

 

Běžné ovládání VHF rádia.

Ovládání VHF rádia je to podobné jako u UHF rádia. Stránka VHF na DED (obr. 1-47) se zobrazí stisknutím tlačítka COM 2 na ICP. Postupy zadávání dat pro změny přednastavených frekvencí nebo ruční změna frekvencí je stejná jako u UHF. Kromě výjimek uvedených níže v části COM 2 na panelu AUDIO 1 (obr. 1-44) a UFC používá stejné ovládací funkce pro VHF rádio jako COM 1 pro UHF.

  • VHF rádio nemá záložní ovládání v případě selhání UFC.
  • COMM 2 GD přepínač automaticky naladí VHF příjímač a VHF vysílač na vyhrazené frekvence (121.5 MHz) a dále bude zobrazema na displeji DED stránka „VHF GUARD“. (Obrázek 1-48). Hvězdičky budou zobrazeny standardně okolo přijímacího pásma VHF v části stránky VHF GUARD na DED displeji. Stisknutím jakéhokoliv ICP tlačítka 1 až 9 se bude přepínat pásma mezi AM a FM. (A překvapení, opět to není funkční).

 

 

Speciální poznámky a omezení

Dále v tomto textu najdeš, že stejně jako v reálném životě, nový kód COMM zahrnující „guard“ frekvenci – 243.0 a 121.5. Pokud je přepínač UFC nastaven na „BOTH“ (v CNI UFC), tak uslyšíš každé vysílání na 243.0 bez ohledu na jaké frekvenci je UHF naladěn. Toto bude takto fungovat, protože UHF rádio má vyhrazený „guard“ přijímač. VHF rádio sice nemá vyhrazený „guard“ přijímač, ale můžeš slyšet vysílání na 121.5, jestliže máš naladěnou tuto frekvenci nebo máš COM2 (VHF) přepínač Mode (SQL/GD) v pozici GD (guard), který automaticky naladí VHF vysílač a přijímač na frekvenci 121.5.

 

Jak již bylo zmíněno, není zde podpora frekvencí AM skupiny u VHF rádia. Také zde není modelován dosah rádia, není podpora Have Quick nebo podpora zabezpečení rádia, ale nové vlastnosti, které zde jsou nás dostatečně zaměstnají. Takže při hře „Force-on-Force“, každá strana si musí zajistit a ponechat svůj komunikační plán / komunikační karty v tajnosti, pak by je nepřítelské síly mohly tajně odposlouchávat. Veškerá komunikace je všem přístupná! Vytvořte plán komunikace / hovorový standard. Použij kódová slova!