3.6.5 Režim GM Sněžný pluh

Režim vzduch – země Sněžný pluh (GM Snow Plow) doznal významné generální opravy, aby byl více realističtější. Následuje krátký popis změn, a jak funguje. Věnujte zvláštní pozornost na to, jak umožnit, aby se kurzor pohyboval.

Stiskni OSB8 vedle zkratky SP k výběru možnosti sněžný pluh. Tato zkratka se zvýrazní k signalizaci, že jsi v SP režimu. SP míří přímo každou senzorovou linkou k zaměření přímo v kurzu, bez ohledu jaký je vybraný steerpoint. V GM, GMT a SEA režimech, mapový senzor země bude umístěn v polovině vybraného dosahu, tj. střed MFD. Tento curzor zůstane v tomto dosahu, zatímco video mapy země se pohybuje nebo „sněžná pluh, napříč MFD. V tomto bodě, když nejsi v SOI, tak kurzor nemůže být pohyblivý. Kurzor může být posunut k cíli nebo cílovému bodu s přepínačem CURSOR/ENABLE, potom zem stabulizuješ použitím TMS- nahoru. TMS nahoru stanoví radar jako SOI a umožní pohyb kurzoru. Další stiskem TMS-nahoru nad cílem se přikáže sledovat jeden cíl. Všechny pohyby kurzoru v SP jsou nulové, ktdyž SP je zrušeno. Při stabilizaci země, se bod pod kurzorem v době stabilizace se stane tvůj steerpoint. Všechna NAV a zbraňové navádění odhozu a symbolika, zahrnující velkou kružnici navádění, bude odkazovaná k tomuno „pseudo steerpoint“. Displej se vrátí do předcházejícího vybraného zaměřovacího bodu, když je SP zrušen. Například, SP může být používaný k provedení FCR značky pro bod 5 nm před tvou pozici, když vybraný steerpoint je 40 nm vzdálen. Toto může často výt používaní s IR Mavericky, když napřísouřadnice cíle nejsou známé v podpoře, například. Další použití SP je k vyhnutí se počasí (není zahrnuto ve hře).

Tlačítko OSB8 (SP) na GM FCR stránce je přepínač, aby ses dostal do SP režimu. Pilot může také opustit SP režim přepnutí do některého AA režimu na FCR stránce nebo změnou steerpointu (potom co máš stabilizovanou zem v SP, pouze před uzamčením, pak změna steerpointu nemají žádný účinek); nebo výběr nějakého A-G vzuálního režimu (CCIP, Dtos, STRAFE, EO-VIS). Vynecháme jen pár více těžko srozumitelných reálných podmínek. Zde je také pár TMS změn s tímto spojených. TMS - dolů   nyní  jen  uvolní zámek  pozemního  cíle  s umístěným  kurzorem ve stejném bodě, když bylo předtím provedeno uzamknutí; to již neumožní pohyb kurzoru a nezpůsobí pohyb stabilizované země. Musíš nyní použít CZ (OSB9) k anulování pohybu a k uvolnění stabilizované země. Tyto změny také opravují určité ICP stisknutí, které nečekaně rušily stabilizaci země a resetovali SP režim. 

Navíc, funkce GM AUTO dosahu je revidovaná v této verzi. Toto nyní více intuitivně funguje s dosahem nahoru, jestliže kurzor je v 95% horná části MFD a přepna dolů jestliže jsi v 42,5 % spodní části dislpeje nebo méně. Všimni si, že přepnutí se stane jen, jestliže kurzor nyní podřízen! Jako poslední poznámka, TTG (Time-to-Go) je přidaná k dosahu GM radaru, když jsi v STP režimu nebo SP režimu s cílovém bodem na stabilizované zemi.