3.6.7 Další změny radaru

Opravená ACM scenovací vyhledávací obrazovka čísel displeje k zobrazení záporných čísel a červené jsou záporná. Opraven rozestup mezi nimi, a tak nejsou nad sebou namačkány. BORE a SLEWABLE ACM kříž byl udělán větší – na základě HUD videa. Také je opraven pohyblivý kruhu v HUDu, který se pohybuje ke koncům zaměřovacího kříže. Oprava dosahu hodnot výšky v B scope. Měli by být v podstatě od dosahu 5nm, ale místo toho byl vypnut pro kurzorovém dosahu RWS/TWS, který směřoval k chybě pro velké výšky dosahu.

Průběh skenování (počet průběhů v skenování, spíše) byl nesprávný pro ACM 30x20 a ACM Slewable. 30x20 bylo opravené z 5B na 4B a Slewable byl opraven z 3B na 4B.

DBS1/2 režimy budou skenovat od vnějšího k vnitřnímu. Například, pokud je cíl 20 stupňů od levé strany čumáku, pak bude procházet zleva doprava, potom skočí vlevo a proces se bude opakovat. Proměnné, které konfigurovaly faktory „DBS scan“ již nejsou potřeba a byly odstraněny z Config Editoru. Skenování DBC nyní velmi pečlivě napodobuje skenování ve skutečném životě. Také, je-li pilot v některém z rozšířených režimů a potom změní rozsah výběru, radar vystoupí z rozšířeného režimu a přejde na přikázanou stupnici dosahu.

Různé doplňky u AG Freeze (FZ) režimu – souřadnice kurzu (šířka/délka) jsou nyní zobrazeny v pravém horním rohu obrazovky a azimut / vzdálenost cíle se zobrazí v levém dolním rohu. Změna vybraného dosahu, tlačítlem OSB vedle FZ nebo změnou FOV bude ukončen FZ režim.

ACM – One Switch Action do NO-RAD.

1. Každý ACM podrežim, stiskem TMS-dolů vstoupí do ACM 30x20 NO-RAD.

2. Z 30x20 NO-RAD, stiskem TMS-dolů vstoupí do režimu ACM 10x60.

TMS–dolů je pouze přepínač činnosti, který přikáže přerušit zámek ACM sledovacímu režimu.

To znamená, že v každém ACM režimu, ať už BORE, 30x20, Slew nebo 10x60, když je stisknutý TMS-dolů, pak tento příkaz přeruší aktuální radarové sledování, pokud existuje nebo příkaz 30x20 a utlumí radar. Jestliže TMS-dolů je znovu stisknut, radar bude přepnut do 10x60 a bude vyzařovat. Další stisknutí TMS-dolů bude opět přepnut do 30x20 a utlumí radar. Při sledováním s některým z ACM režimů, přepínání do jiného režimu (s vyjímkou 10x60) nebude přerušeno aktuální sledování, ale pouze budou přepínány režimy, tj , v BORE režimu → TMS-vpravo → 30x20.

Oblast účinku kurzoru je nyní větší. Nyní je standardní velikost 105% kapitánských prýmků „| |“, jak je vidíte na obrazovce, to znamená, že dostaneš zobrazení SAD o málo dříve, než se kurzor pohybuje v těsné blízkosti, ale ne úplně před vystoupení z displeje. To by mělo výrazně zlepšit schopnost rozlišení z důvodu většího pole působnosti a takto přizpůsobený kódu nyní rozlišuje cíle, které jsou velmi blízko vykresleny na displeji. Například, rozlišení ve skupině vedoucí letku skupiny – přesuň kurzor k horní skupině a TMS-nahoru. Větší plocha kurzoru umožní určit požadovaný kontakt bez nutnosti super přesného umístění kurzoru přímo nad kontakt.

Přepis logiky radaru pro řízení historie cílů. Dříve, kdykoliv byl cíl detekován nebo extrapolován a pak zakreslen, historie se aktualizovala, což znamená, že bylo možné získat velké množství záznamů „historií“ v jednom radarovém snímku. To bylo hlavní příčinou blikání bodů ve spodní části MFD v rychlosti, když byl extrapolovaný (byl zakreslen, ale nebyl detekován). Nyní je hystorie stlačena pouze na jeden snímek, takže vícenásobné odrazy v jenom snímku upřesnili historii aktualizací dat součadnic, pokud se změnily (simuluje to zlepšenou kvalitu sledováním), ale také aktualizace napřepisují historii dat z předcházejícího radarového snímku o trochu déle. Díky tomu zobrazení historie pracuje mnohem lépe.

Kód extrapolace je pro SAM kompletně přepsán. Extrapolace již není používaná k hledání cílů v každém režimu (to bylo zřejmě jen pro parádu, zejména v RWS, který teď vůbec nedělá extrapolaci). Odborník tvrdí, že skutečné počítače radaru jsou velmi dobré k extrapolování pozice cíle ve třech rozměrech, tak staré schéma právě regulovaného dosahu je odstaněno ve prospěch blízké aktualizace pozice. Hlavní rozdíl mezi nyní přidanou historií a extrapolací je, že extrapolovaná historie neaktualizije poslední radarový kontakt v čase, takže sledování se začne ztrácet, pokud ho radar znovu nevyďobne v nějakém rozumném časovém horizontu (samozřejmě v závislosti na radovém modelu). Jestliže radar neobjeví sledovaný cíl (v posledních pěti průchodech, kde paprsek prochází přes cílový letoun, ale nedostane dostatečně silný odraz) a radar bude dojíždět (4 sekundy od posledního aktuálního kontaktu) a pokračuje v extrapolací. Po dojížděcí čas symbol bude blikat k signalizaci hrozící ztráty sledování; někdy budeš dokonce vidět toto v závislosti na tom, kde cíl byl v modelu skenování … buď trasa sledování bude brzy ztracena pokud nedostaneš vykreslení a detekci téměř ihned.

Změnilo se vstupní řízení antény u režimu SAM. Předtím zde byl požadavek k ChangeMode(), který měl za následek, že radarová antény byla „zadokována“ jako součást změny režimu z RWS do SAM. Bylo třeba nějaký čas k zadokování antény a potom se odstartovalo znovu skenování, tento čas často byl téměř delší než průběh času modelu SAM. Což na druhé straně způsobilo ztrátu cíle na jednom snímku radaru, výsledkem je, že dochází v SAMu k chybnému zmizení cíle přímo potom co byl označen. Po této opravě nyní kód ChangeMode() NEDOKUJE radarovou anténu při změně do SAM režimu. Také při přechodu z RWS do SAM (přes TMS nahoru při sledování), anténa radaru se posune přímo na sledovaný cíl se standardní SAM mini –sken prodlevou a teprve poté se opět obnoví skenovací model. Toto chování je reálné. Odstranění kombinace dokováním antény na přepínačí režimů, to vypadá, že se vyžešil problém s předčasným mizením sledovaného symbolu.

Bylo dokončeno provedení nezávislého azimutu a výšky u režimu SAM AUTO – dříve výška antény byla vždy ručně opravována. Řídící centrum vyhledávače bylo kompletně převedeno do jednoho místa kódu k hospodárnosti této části opravy. Z nějakého důvodu byl roztroušen všude možně a pěkně obtížně to pak mělo provést nějaký rozumný výsledek. Při zadání ST (single target) SAM, kurzor zachyceného radarvého signálu je umístěn na SAM cíli a bude sledovat tento cíl. Jestliže získaný kurzor je podřízen, pak automaticky je AZ ukončena a získaný kurzor dále nesleduje cíl. Vyhledávací výška je vycentrovaná podle výšky vybrané na přepínači ANT ELEV. 

Další opravy byli provedeny u přechodů mezi režimu u značení historie, tak by mělo být vidět méně „chybných“ typů symbolů, do toho réžim do kterého vstupuješ (například, při vstupu do SAM, dostaneš špatný vzdálený symbol a při opuštěním STT dostaneš chybnou stopu a potom další chybu atd.). Obecně by tě symbolika měla překvapit méně, jak změníš režimy mezi RWS, SAM, TTS a STT.

Vyhledávací historie nyní není vykreslována pro sledovací a špatné symboly. To bylo dříve, ale tento effekt byl méně zřejmý, protože hystorie vkládání byla poškozená a barvy pro vykreslování historie tak byly slabé. Nyní tento problém byl opraven, nesprávně vykreslovaná historie sledování a chyb už opravdu budou nyní nefunkční.  

Opraveny drobné chyby displeje, kde SAD displej prádný cíl (ano, reálný radar dělá stejnou věc, toto není samo o sobě chybou) zobrazoval zeleně: nyní je stejná barva jako standardně sledovaný kontakt (v současné době je žlutý).

Oprava chyb pro AM a TWS poskytuje předělané schéma pro ovládání historii radarového snímkování. Starý kód zde prostě a jednoduše dělal psí kusy u SAM a TWS, při pokusu o sladění barev předchozích kontaktů. Zde selhala kontrola aktuální pozice s plánovanou pozicí a potom se nebral v úvahu čas od poslední historie, která byla zaznamenána oproti času mezi poslední historií používané k zobrazené nové pozice. Byl přidána nová funkce pro ovlivnění zobrazovacího kódu, tak aby mohl pracovat pro SAM i TWS. Zkontroluj pohledem, jestli cíl je zhruba tam, kde by se měl očekávat, tak bude radar používat historii k zobrazení aktuální pozice (ve srovnání se skutečnou pozicí). U režimů jako SAM a TWS radar může ztratit stopu, jestliže odezva cíle neodpovídá předchozímu souboru dat historie.

Přidán EXP FOV do RWS.

U spodního a horního čísla kurzoru rozsahu výšky, jsou zobrazena i záporná čísla. Tato čísla jsou pak zobrazena červeně, když jsou záporná.